Skip to content

Dit zien de AJO'S

(Foto oet 't Gazetje d.d. 11-11-1993)

In het vastelaovendseisoen 1993-1994 presenteerde zich een nieuw fenomeen aan de buitenwereld.
Na maanden van voorbereiding en een kontactavond van de leden neemt op 11 november de groep
AJO ( Aad Jeugdprinse Offenbèk ) nadrukkelijk deel aan het Paaf-Alaaf gebeuren. Gedurende het afgelopen voorjaar werd het idee geboren om, na enkele ad-hoc activiteiten, op structurele wijze iets te gaan doen met de oud jeugdprinsen uit Offenbeek. Na inventarisatie bleek een overgroot deel van hen geïnteresseerd en bereid om hieraan deel te nemen, waaronder enkelen die reeds lange tijd niet meer in Reuver woonachtig zijn.

De oud-jeugdprinsen kenmerken zich in het algemeen als zijnde uit het goede (vastelaovends)-hout gesneden. Naast stevig vieren van dit volks- en cultuurfeest, werden er enkele vanuit hun midden waardig gevonden om een voortrekkersrol binnen de Reuverse vastenavond te vervullen. Tot nu toe kwam al tweemaal vanuit hun midden een Windjbuujel-prins te voorschijn; te weten Fred Killaars en Hans Boonen. ( toegevoegd in 2000 Wiel Weijers) Daarnaast werden twee andere leden uitgekozen om als Boerebruidegom het Offenbeekse vastenavond feest voor te gaan; namelijk Wiel Weijers en Wiel Verlinden.

Onder leiding van een vier man tellend comité, bestaande uit; Jos Beijers, Huub Killaars, Fred Killaars en Henk v.d Kerkhof, werd het nodige voorwerk (met ondersteuning van Jong Nederland Offenbeek) geleverd, alvorens er op 16 oktober 1993 een uiterst gezellige eerste kontactavond plaatsvond. De groep AJO wil zich nadrukkelijk doch bescheiden mengen in het vastenavondsgebeuren, waarbij het accent komt te liggen op gebeurtenissen rondom het aftreden, uitkomen en receptie van de Offenbeekse Jeugdprins. Daarnaast is het voornemen geuit om telkens als groep aanwezig te zijn bij het inluiden cq. openen van het vastenavondsseizoen op de elfde van de elfde. Het nadrukkelijke zal bestaan uit een uniforme presentatie door middel van het dragen van een unieke sjaal in de Reuverse vastenavondskleuren, voorzien van een opdruk van Ajo’s logo. (en naderhand het uniforme hesje).

Naast deze seizoensgebonden aktiviteiten zal er een maal per jaar een gezellige kontactavond voor alle leden met aanhang georganiseerd worden.

Huidig Bestuur:

Preses:  William (I) Peulen

Sik:  Geert (I) Janssen

Tresauriër:  Leon (I) Schatorie

Zwaardhoeder:  Geert (I) Janssen